Máy đo áp suất testo 512 (0 đến 2000hPa)

    • Tuổi thọ pin lền đến 2400h
    • Đo nhiệt độ bay hơi của nước (H2O)
    • Chức năng cảnh báo bằng quang học khi giá trị giới hạn bị vượt quá
    Danh mục: