Máy đo chênh áp testo 510 Set

    • Màn hình hiển thị bằng đơn vị Pascal trong toàn bộ dải đo
    • Độ chính xác: ±0.03 hPa (0 đến 0.30 hPa)
    • Bù nhiệt
    Danh mục: