Thiết bị đo khí CO/CO₂ môi trường xung quanh testo 315-3

    25,460,000

    • Dải đo: -10 đến +60 °C
    • Độ chính xác: ±0,5 °C (±1 chữ số)
    • Độ phân giải: 0,1 °C
    Danh mục: