Máy đo điện trở cách điện Fluke 1503

Đồng hồ đo điện trở cách điện Fluke 1503 được thiết kế để xử lý các nhu cầu kiểm tra cách điện cơ bản. Máy đo điện trở cách điện Fluke 1503 cho khả năng đo điện trở cách điện từ 0,01 MΩ đến 2000 MΩ, đo điện áp từ 0,1 V đến 600 V.