Máy đo độ ẩm cho gỗ PCE-WP24

    Phạm vi đo độ ẩm
    – Gỗ: 4% … 60%
    – Vật liệu xây dựng: 0% … 10%
    Độ phân giải: 0,1%
    Độ chính xác: ± 0,7%