Máy đo độ ẩm gỗ PCE FMW B

    – Bật và cài đặt không.
    – Phù hợp với độ dày của gỗ (được chọn từ bộ nhớ).
    – Đo và đọc độ ẩm.
    – MAX, bộ nhớ hoặc chế độ Quét.
    – Nhập khối lượng riêng của gỗ từ 250 … 1100 kg / m3 cách nhau 10 kg.