Máy đo độ ẩm gỗ PCE FMW T Đức

    Phạm vi đo lường 0 … 60% H 2 O cho vật liệu xây dựng.
    2 … 30% H 2 O cho gỗ
    Độ phân giải 0,1%
    Độ chính xác 0,5% (vật liệu tham khảo)
    Độ sâu đo có thể điều chỉnh từ 10 đến 30 mm