Máy đo độ ẩm gỗ PCE FMW T Đức

Phạm vi đo lường 0 … 60% H 2 O cho vật liệu xây dựng.
2 … 30% H 2 O cho gỗ
Độ phân giải 0,1%
Độ chính xác 0,5% (vật liệu tham khảo)
Độ sâu đo có thể điều chỉnh từ 10 đến 30 mm