Máy đo hoạt độ nước Novasina LabMaster-Aw

    • Độ chính xác: ± 0.003 aw
    • Độ lặp lại: ± 0.002 aw
    • Độ phân giải: 0.001 aw / 0.10C