Máy đo hoạt độ nước Novasina LabTouch-aw

    • Nguồn điện cung cấp: 5 DVC,10W
    • Màn hình hiển thị: LCD 4.3 inch
    • Kích thước máy: 300 * 200 * 105 mm
    • Khối lượng máy: 2.8 Kg