Máy đo khí thải testo 340

  • Nhiệt độ bảo quản : -20 đến + 50 °C
  • Trọng lượng : 960 g
  • Kích thước hiển thị : 160 x 240 pixel
Danh mục: