Máy đo ghi nhiệt độ, độ ẩm testo Saveris 2-H2

    • Nhiệt độ bảo quản: -40 đến +70 ° C
    • Trọng lượng: 240 g
    • Kích thước: 95 x 75 x 30.5 mm
    • Nhiệt độ hoạt động: -30 đến +50 ° C