Máy đo nồng độ cồn HSAT2009

    ĐỘ CHÍNH XÁC:
    – + 0,015% BAC tại điểm cảnh báo
    – + 0,150 ‰ BAC tại điểm cảnh báo
    – + 0,075mg / l BRAC tại điểm cảnh báo

    Danh mục: