Máy đo nồng độ cồn XHST 6387

  1 Cảm biến: Cảm biến cồn bán dẫn
  2 Thời gian khởi động: Trong vòng 10 giây
  3 Thời gian phản hồi: Trong vòng 5 giây
  4 Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 5 ~ 40 ℃
  5 Phạm vi phát hiện: 0,00% – 0,19% BAC

  Danh mục: