Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 725Ex (chống cháy nổ)

Thiết bị hiệu chuẩn quá trình đa năng 725Ex thiết kế chuẩn chống cháy nổ, hiệu chuẩn mạnh mẽ và dễ sử dụng. Máy hiệu chuẩn đa năng Fluke 725Ex kết hợp với một trong (8) mô-đun áp suất của Fluke-700PEx, 725Ex có thể hiệu chuẩn gần như tất cả thiết bị cần có trong khu vực có khí nổ.