Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B RTD

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 712B RTD là một thiết bị cầm tay, chạy bằng pin, đo và cung cấp nhiều loại RTD và điện trở.