Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B

Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 714B là một thiết bị cầm tay, chạy bằng pin, có chức năng đo và cung cấp nhiều loại cặp nhiệt điện và millivolts.