Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 724

    Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 724 là bộ hiệu chuẩn nhiệt độ mạnh mẽ nhưng dễ sử dụng với thiết kế nhỏ gọn và sự vận hành đơn giản