Máy kiểm tra cài đặt đa năng Fluke 1652C

Máy kiểm tra cài đặt đa năng Fluke 1652C với tính năng mới là: kiểm tra nhanh dòng điện lớn, chế độ dòng điện RCD biến thiên trong cài đặt tùy chỉnh.