Máy kiểm tra cài đặt đa năng Fluke 1654B

Fluke 1654B là thiết bị kiểm tra đa năng được sử dụng để kiểm tra xem các thiết bị mình có lắp đặt đúng chức năng và hoạt động hiệu quả hay không? Máy kiểm tra cài đặt đa năng Fluke 1654B được nâng cấp với nhiều chức năng mới, tăng năng suất và hiệu suất làm việc của bạn.