Máy kiểm tra cài đặt Fluke 1653B

Máy kiểm tra cài đặt Fluke 1653B được thiết kế lại để đáp ứng nhu cầu năng suất cao hơn. Máy hỗ trợ 3 phạm vi điện áp kiểm tra là  250 – 500 – 1000 V. Trong đó đo dòng xoay chiều lên tới 500 V với độ chính xác ± (0,8% + 3 chữ số).