Máy kiểm tra điện Fluke PRV240FS

Fluke PRV240FS là máy kiểm tra điện không tiếp xúc giúp tránh giật và phóng điện. Máy kiểm tra điện Fluke PRV240FS đo điện áp đầu ra 240 V ac rms hoặc dc với độ chính xác ± 10%, đo điện trở 1 MΩ.