Máy kiểm tra độ ẩm cho gỗ PCE-MA 50X

    – Độ ẩm 0,1 mg = 0,0001 g = 0,0001%
    – Biểu thị độ ẩm vật liệu tính bằng% M / Chất khô% D / Hàm lượng nước (độ ẩm gỗ)% R
    – Đèn hồng ngoại 450 Watt tròn
    – Nhiệt độ sấy lên đến 160 ° C / 320