Máy phân tích cáp DSX-5000 CableAnalyzer™

    Máy test cáp mạng Fluke DSX-5000 CableAnalyzer là máy phân tích cáp mạng toàn diện, kiểm tra cáp đồng, cáp sợi OLTS và OTDR, phân tích các hệ thống WiFi và Ethernet và để cung cấp tốc độ chính xác theo chuẩn IEC Level V trên cáp CAT 6A và Class FA.