Máy phân tích khí thải testo 300 (O2, CO lên đến 4.000 ppm)

    • Bộ nhớ (tối đa) : 250.000 giá trị đo
    • Nhiệt độ bảo quản : -20 đến + 50 °C
    • Trọng lượng : 4800 g
    Danh mục: