Máy phát hiện rò khí trong điện lạnh testo 316-3

    • Nhiệt độ vận hành : -20 đến +50 °C
    • Nhiệt độ lưu trữ: 0 đến +50 °C
    • Khối lượng: 500 g ( gồm pin)
    Danh mục: