Máy test cáp Fluke DSX-602 CableAnalyzer™

Máy phân tích cáp mạng Fluke DSX-602 CableAnalyzer™ là máy test cáp đồng được dùng để kiểm tra tốc độ, kiểm tra lỗi và đo suy hao các dòng cáp Cat 3 / Class C through Cat 6A / Class EA. Máy có tốc độ đo cực nhanh, test lỗi cáp toàn diện và hỗ trợ báo cáo.