Máy thổi cồn XHST6880S

  Thiết kế được cấp bằng sáng chế

  1 Cảm biến: Cảm biến cồn bán dẫn

  2 Thời gian khởi động: Trong vòng 10 giây

  3 Thời gian phản hồi: Trong vòng 5 giây

  4 Phạm vi nhiệt độ hoạt động: 5 ~ 40 ℃

  Danh mục: