Móc treo nam châm Fluke TPAK ToolPak ™

    Móc treo nam châm Fluke TPAK ToolPak ™ cho phép bạn treo đồng hồ trên đinh, móc và nhiều đồ vật khác để bạn có thể thực hiện các phép đo rảnh tay.

    Danh mục: ,