Nhiệt kế hồng ngoại Fluke VT04

Nhiệt kế hồng ngoại Fluke VT04 là thiết bị rất dễ vận hành và không yêu cầu đào tạo. Thiết bị hoàn toàn tự động với trí thông minh tích hợp.