Súng đo nhiệt độ Laser DT8013H ( 2 tia, -50 ℃ ~ 1300 ℃)

    • Phạm vi nhiệt độ đo từ -50 ℃ ~ 1300 ℃
    • Độ chính xác ± 2% hoặc 2 ℃
    • Tỷ lệ khoảng cách 50:1
    • Phát xạ điều chỉnh 0,1-1,0