Thiết bị phát hiện rò khí với đầu dò uốn cong testo 317-1

    3,010,000

    • Khối lượng : 300 g
    • Thời gian đáp ứng : 2s
    • Kích thước : 128 x 46 x 18 mm
    Danh mục: