Ampe kìm đo điện trở đất Fluke 1630-2 FC

Fluke 1630-2 FC là ampe kìm đo điện trở đất AC/DC với các hệ thống tiếp địa sử dụng kẹp kép. Ampe kìm đo điện trở đất Fluke 1630-2 FC lý tưởng cho các công việc kiểm tra ở những nơi khó khăn như bên trong toà nhà, trụ điện, hoặc bất cứ nơi nào bạn không đóng cọc được để kiểm tra.