Ampe kìm đo dòng rò Fluke 368

  • Độ mở kìm 40 mm
  • Phạm vi đo dòng rò AC: 3 mA, 30 mA, 300 mA, 3 A, 30 A, 60 A
  • Độ chính xác 1% + 5 chữ số.
  • Tốc độ làm mới 4 lần 1 giây.
  • Độ phân giải cao nhất 1 μA, đo đến 60 A
Danh mục: Hãng sản xuất: