Ampe kìm Fluke 319

  • Ampe kìm Fluke 319
  • Đo dòng điện chính xác thấp 40A độc đáo
  • Độ phân giải cao 0,01A
  • Độ chính xác cao 1,6%
  • Cảm biến kẹp mỏng, nhẹ và di động, làm cho chúng lý tưởng để sử dụng trong không gian nhỏ, hạn chế
  • Màn hình đèn nền lớn tạo điều kiện đọc trong môi trường tối
Danh mục: Hãng sản xuất: