Ampe kìm Fluke 373 True RMS

  • Đo dòng điện ac 600 A bằng kìm cố định
  • Độ phân giải 0,1 A
  • Độ chính xác 2% ± 5 chữ số (48 – 62 Hz)
  • Đo điện áp AC và DC 600 V
  • Độ phân giải 0,1 V
  • Độ chính xác 1% ± 5 chữ số
Danh mục: Hãng sản xuất: