Ampe kìm KYORITSU 2500 (DC 120mA)

  • Đo lường từ 0.01mA – 120.0mA
  • Có màn hình LCD hiển thị kết quả đo.
  • Thang đo dòng một chiều DC: 20/100mA (tự động khác nhau)
  • Độ chính xác ± 0.2% rdg
  • Kích thước dây dẫn: Ø6mm (tối đa).