Ampe kìm KYORITSU KEWSNAP 203

+ Chỉ thị số
+ Đường kính kìm kẹp ф : 30mm
+ Dải đo dòng AC : 40/400A autoranging
+ Độ chính xác cao