Ampe Kìm Tenmars TM-13R

  • Đo dòng tối đa: 400A.
  • Màn hình hiển thị 4000 counts.
  • Độ rộng kìm: 30mm.
Danh mục: