Bộ chuyển đổi điện áp đi lạc Fluke SV225

Fluke SV225 Stray Voltage Adapter giúp điều chỉnh đúng dòng điện áp cho phép các phép đo chính xác hơn. Điều này rất quan trọng trong các ứng dụng đo đạc chính xác.