Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ với đầu dò dài testo 190-T2 CFR