Bộ Kit testo 440 – Chẩn đoán nguy cơ nấm mốc

Phạm vi đo : 0 đến 100 %rh

Độ chính xác: ±2 %rh (5 đến 90 %rh)

Độ phân giải : 0,1 %rh