Bộ Kit testo 440 – Đo chênh áp (Bluetooth)

11,290,000

  • Kích thước : 154 x 65 x 32 mm
  • Nhiệt độ lưu trữ : -4,0° đến 122,0 °F / -20 đến +50 °C
  • Trọng lượng : 8.8 oz. / 250 g