Bộ Kit testo 440 – Đo nhiệt độ trong đường ống

  • Phát hiện nhanh chóng của sự thay đổi nhiệt độ thông qua màn hình hiển thị
  • Dải đo -50 đến 150 ° C
  • Bộ nhớ lớn lên đến 7.500 giá trị đo
  • Máy in Bluetooth (0554 0620) xuất dữ liệu tại chỗ (tùy chọn)
  • Xuất báo cáo dạng Excel