Bộ pin Fluke BP120MH 3000 mAh cho dòng Fluke 120, Fluke 43 và 43B

Bộ pin thay thế cho pin của dòng máy hiện sóng Fluke 120 series và trong máy phân tích chất lượng điện Fluke 43 và 43B. BP120MH là bộ pin Nickel-Metal-Hydride, được sản xuất riêng để hỗ trợ máy phân tích chất lượng điện và máy hiện sóng được đề cập bên trên.

Danh mục: , Hãng sản xuất: