Cảm biến dò tia laser Fluke LDR (sử dụng với Fluke 180LR và Fluke 180LG)

Cảm biến dò tia laser Fluke LDR sử dụng kèm với máy cân bằng laser Fluke 180LR và Fluke 180LG. Máy có phạm vi hoạt động ≤60 m với sai số thấp chỉ 0.75 mm.