Camera kiểm tra sợi quang Fluke FI-500

Camera kiểm tra sợi quang Fluke FI-500 FiberInspector ™ Micro loại bỏ rắc rối liên quan đến việc kiểm tra các mặt đầu sợi, đặc biệt là ánh sáng cáp thấp. Cách sử dụng rất đơn giản: Chỉ cần cắm cáp vào FI-500 và chạm vào nút AF