Camera nhiệt Fluke TiS20+(-20 °C đến 150 °C)

Camera nhiệt Fluke TiS20+ là camera hồng ngoại có độ phân giải 120 x 90 (10.800 điểm ảnh). Được thiết kế để thực thi công việc trong công tác bảo trì thiết bị công nghiệp.