Camera nhiệt Fluke TiX660

Camera hồng ngoại Fluke TiX660 là một phần của camera hồng ngoại HD đầu tiên được chế tạo với Fluke Connect. để tăng cường hơn nữa khả năng xem chi tiết từ khoảng cách xa.

  • Được xây dựng với Fluke Connect
  • Độ phân giải 640 x 480 (307.200 pixel)
  • Chế độ nâng cao siêu phân giải 1280 x 960 (1.228.800 pixel)
  • Độ phân giải không gian 0,8 mRad
Danh mục: , Hãng sản xuất: