Cửa sổ đo điện Fluke PQ400

Cửa sổ đo điện Fluke PQ400 được thiết kế với 5ăm đầu vào, lên đến 1000V, truy cập vào bảng điện mà không cần mở cửa bảng điều khiển, giảm rủi ro và tăng hiệu quả. Lý tưởng cho công tác hỗ trợ đo chất lượng điện năng.