Đầu dò điện áp Fluke VPS100-R 10: 1 Đỏ 100 MHz

Đầu dò điện áp Fluke VPS100-R 10: 1 được sử dụng riêng cho dòng máy hiện sóng Fluke 190 và để thay thế cho loại đầu dò PM8918.